Generalforsamling / Annual general meeting 2020

See below for English Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB) Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. november kl 15:00. Generalforsamlingen afholdes pga. gældende restriktioner online (Zoom): https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285 Dagsorden 1.      Valg af dirigent og referent. 2.      Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år. Read more about Generalforsamling / Annual general meeting 2020[…]