Generalforsamling / Annual general meeting 2019

See below for English.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 20. november kl 16:15. Generalforsamlingen afholdes i Benzon auditoriet, Københavns Universitet, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Forud for generalforsamlingen vil der være to foredrag med start kl. 15:00.

15:00 Anders Bach, KU: A Comparative Assessment Study of Known Small-Molecule Keap1−Nrf2 Protein−Protein Interaction Inhibitors

15:30 Lars Linderoth, Novo Nordisk: Designing the Once-Weekly and Oral GLP-1 Semaglutide

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5. Beretning fra selskabets repræsentant i EFMC.

6. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

9. Fastsættelse af medlemskontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk senest 10. november.

English version

Notice is hereby given that the ordinary annual general meeting of the DSMKB will be held on Wednesday, 20th November at 4:15 pm. The general meeting will be held in the Benzon auditorium, University of Copenhagen, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Before the general meeting, two lectures will be held starting at 3:00 pm.

3:00 pm Anders Bach, KU: A Comparative Assessment Study of Known Small-Molecule Keap1−Nrf2 Protein−Protein Interaction Inhibitors

3:30 pm Lars Linderoth, Novo Nordisk: Designing the Once-Weekly and Oral GLP-1 Semaglutide

Agenda

1. Election of chairman of the meeting and minute writer.

2. Report by the chairman of the board regarding activities during the past year and ideas and plans for next year.

3. Presentation by the treasurer of the audited annual report for adoption, and an overview of the financial prospects for next year.

4. Report by the DSMKB representative of the Chemical Society board of representatives.

5. Report by the DSMKB representative of the EFMC.

6. Reports by committees appointed by the board of directors.

7. Proposals from the board of directors.

8. Proposals from the members.

9. Membership fee.

10. Election of board members.

11. Election of auditor and deputy auditor.

12. AOB.

Proposals that you wish to submit to the annual general meeting must be submitted to the chairman Trond Ulven tu@sund.ku.dk no later than 10th November.